Вести

Центар за социјални рад града Чачка је дана 30.03.2022. године кроз интерактивну комуникацију и пријатну атмосферу успешно реализовао трибину на…
Поштовани, Дана 30.03.2022. године, Центар за социјални рад града Чачка организује трибину ЗАШТИТА ЖРТАВА НАСИЉА – КООРДИНИСАЊЕ СИСТЕМА. Трибина ће…
На основу члана 47.Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка (,,Службени лист града Чачка“ број…
Пристанак на обраду података о личности Пријава на јавни позив Изјава да нема сродства са продавцем непокретности Изјава да нису…
Пристанак на обраду података о личности Пријава на јавни позив Изјава да нису отуђили непокретност Изјава једнородитељска породица Изјава о…