Мисија и Визија

Актуелности

Права и услуге

Нисте сигруни шта даље да радите?

Контактирајте нас и сазнајте потребне информације.

Позовите нас

Школски прибор

Током септембра и октобра месеца у Центру за социјални рад града Чачка може се поднети захтев за признавање права на новчана средства за набавку школског прибора за децу која редовно и по први пут похађају један разред основне или средње школе у новој школској години, за децу без родитељског старања, децу под старатељством, децу без адекватног родитељског старања, децу из породица које су корисници права на новчану социјалну помоћ и децу која су по процени стручног тима у изузетно тешком материјалном положају (корисници привремене новчане помоћи, ванредне помоћи, једнократне новчане помоћи).

Новчана средства за набавку школског прибора у школској 2022/2023. години исплаћиваће се у следећим износима :

  • За породице са једним дететом у износу од 3.000,00 динара
  • За породице са двоје деце у износу од 6.000,00 динара
  • За породице са троје и више деце у износу од 9.000,00 динара

Финансијским планом Центра за социјални рад града Чачка за 2022. годину, опредељена су новчана средства у износу од 500.000,00 динара за набавку школског прибора за школску 2022/2023. годину.

Исплата ће се вршити на наменске рачуне корисника код банке Поштанска штедионица.