Историјат

„У чачанској средини су, у овој области (области социјалне заштите), одувек постизани завидни резултати. То је био и довољан предуслов за оснивање нове установе, која ће се организовано и стручно бавити проблемима социјалне заштите. Готово пре свих средина у Србији, овде је прихваћена препорука републичке Скупштине за оснивање Центра за социјално - медицински рад. Тако, Центар за социјални рад у Чачку постоји већ две деценије. Основан је, према решењу Народног одбора општине Чачак, 24. новембра 1959. године, и то као Центар за социјално–медицински рад и као самостална буџетска социјално здравствена установа. Због ишчекивања да буду завршени радови на адаптацији зграде у улици Бате Јанковића, у коју је касније смештен и у којој се, данас, налази Дечији вртић „Радост“, отпочео је формално да ради 1. септембра 1960, а прве значајне акције предузео је тек од 1. јануара 1961. године.

Наиме, до тада Центар за социјално – медицински рад, како се ова радна организација звала у моменту оснивања, није имао ни кадрова, нити искуства за предузимање каквих практичних корака. Читава његова активност се, због тога, у почетку сатојала само у решавању ситнијих социјалних проблема и у пружању помоћи Одсеку за социјалну заштиту и народно здравље НОО Чачак.

istorijat

У овој згради у Улици Бате Јанковића налазио се некада Центар за социјално-медицински рад, а сада је у њој Дечји вртић "Радост".

У старту, у Центру су радили само: психолог, медицинска сестра, адмнистративни службеник и социјални радник. Психолог је, истовремено, привремено обављао и дужност управника новоосноване општинске установе. Нешто касније, од 1. јануара 1961. године, овде су почеле да раде још три медицинске сестре, месец дана касније педагог, а од 1. априла исте године и још један социјални радник. Тек тада било је могуће формирати у Центру и стручне екипе, које су радиле на одређеним и замашнијим пословима.

Од момента оснивања, у саставу Центра постојало је и прихватилиште за децу, као његова организациона јединица. У прихватилиште су привремено смештена деца, која су из разних крајева била одбегла у Чачак, и ту су задржавана, углавном, пет-шест дана.“

„Првобитно је било замишљено да основни задатак Центра буде стручно решавање проблема у области социјалне политике и заштите, а затим и превентивно здравствено просвећивање и здравствена заштита лица. Две године касније, ова установа прерасла је у организацију социјалне заштите. На основу одлуке чачанске општине, донете на седницама одржаним 16. и 17. јула 1963, промењено је и име установе, која се, од тада зове – Центар за социјални рад.“

Милосављевић, М (1980): Две деценије Центра за социјални рад