Набавке

pdf Oдлукa о додели уговора за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка банкарских услуга исплата новчаних помоћи корисницима Центра за социјални рад града Чачка 2024.
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге физичког обезбеђења објеката Центра за социјални рад града Чачка 2024.
pdf Oдлукa о додели уговора за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка електричне енергије за потребе Центра за социјални рад града Чачка 2024. године
pdf Конкурсна документација за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка банкарских услуга исплата новчаних помоћи корисницима Центра за социјални рад града Чачка
pdf Позив за подношење понуда за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка банкарских услуга исплата новчаних помоћи корисницима Центра за социјални рад града Чачка
pdf Oдлукa о додели уговора за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге физичког обезбеђења објеката Центра за социјални рад града Чачка 2024.
pdf Конкурсна документација за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка електричне енергије за потребе Центра за социјални рад града Чачка 2024. године
pdf Позив за подношење понуда за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка електричне енергије за потребе Центра за социјални рад града Чачка 2024. године
pdf Конкурсна документација за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге физичког обезбеђења објеката Центра за социјални рад града Чачка 2024.
pdf Поновни позив за достављање понуда у поступку набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге физичког обезбеђења објеката Центра за социјални рад града Чачка 2024.
pdf Oдлукa о обустави поступка набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге физичког обезбеђења објеката Центра за социјални рад града Чачка 2024.
pdf Позив за достављање понуда у поступку набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге физичког обезбеђења објеката Центра за социјални рад града Чачка 2024.
pdf Oбавештење о одлуци о додели уговора за набавку на коју се примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге чишћења пословног простора 2024. године
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге нужне посмртне опреме за кориснике
pdf Oдлукa о додели уговора за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге нужне посмртне опреме за кориснике
pdf Одлука о измени и допуни интерног плана набавки за 2024. годину
docx win Конкурсна документација за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге нужне посмртне опреме за кориснике
pdf Позив за достављање понуда за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге нужне посмртне опреме за кориснике
pdf Интерни план набавки за 2024. годину
pdf План јавних набавки за 2024. годину
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА - ОПРЕМЕ
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - набавка Новогодишњих пакетића 2023-2024
pdf Oдлукa о додели уговора за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА - ОПРЕМЕ
pdf Oдлукa о додели уговора за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - набавка Новогодишњих пакетића 2023-2024
docx win Конкурсна документација за набаку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА - ОПРЕМЕ
pdf ПOЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА у поступку набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама – НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА - ОПРЕМЕ
docx win Конкурсна документација за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - набавка Новогодишњих пакетића 2023-2024
pdf Позив за достављање понуда за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - набавка Новогодишњих пакетића 2023-2024
pdf Одлука о другој измени и допуни интерног плана набавки за 2023. годину
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка електричне енергије за потребе Центра за социјални рад града Чачка 2023. године
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге физичког обезбеђења објеката Центра за социјални рад града Чачка 2023.
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге достављање припремљених оброка за кориснике Прихватилишта за жртве насиља и незбринута лица
pdf Oдлукa о додели уговора за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка електричне енергије за потребе Центра за социјални рад града Чачка 2023. године
pdf Oдлукa о додели уговора за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге физичког обезбеђења објеката Центра за социјални рад града Чачка 2023.
pdf Oдлукa о додели уговора за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге достављање припремљених оброка за кориснике Прихватилишта за жртве насиља и незбринута лица
docx win Конкурсна документација за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка електричне енергије за потребе Центра за социјални рад града Чачка 2023. године
pdf Позив за подношење понуда за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка електричне енергије за потребе Центра за социјални рад града Чачка 2023. године
docx win Конкурсна документација за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге физичког обезбеђења објеката Центра за социјални рад града Чачка 2023.
pdf Позив за достављање понуда у поступку набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге физичког обезбеђења објеката Центра за социјални рад града Чачка 2023.
docx win Конкурсна документација за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге достављања припремљених оброка за кориснике Прихватилишта за жртве насиља и незбринута лица
pdf Позив за достављање понуда у поступку набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама – Набавка услуге достављања припремљених оброка за кориснике Прихватилишта за жртве насиља и незбринута лица
pdf Одлука о измени и допуни интерног плана набавки за 2023. годину
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге чишћења пословног простора 2023. године
pdf Oдлукa о додели уговора за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге чишћења пословног простора 2023. године
docx win Конкурсна документација за набаку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге чишћења пословног простора 2023. године
pdf ПOЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА у поступку набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама – Набавка услуге чишћења пословног простора 2023. године
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге достављање припремљених оброка за кориснике Прихватилишта за жртве насиља и незбринута лица
pdf Oдлукa о додели уговора за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге достављање припремљених оброка за кориснике Прихватилишта за жртве насиља и незбринута лица
docx win Конкурсна документација за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге достављања припремљених оброка за кориснике Прихватилишта за жртве насиља и незбринута лица
pdf ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА у поступку набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама – Набавка услуге достављања припремљених оброка за кориснике Прихватилишта за жртве насиља и незбринута лица
pdf Интерни план набавки за 2023. годину
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - набавка Новогодишњих пакетића 07-1513/1
pdf Oдлукa о додели уговора за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - набавка Новогодишњих пакетића 07-1513/1
docx win Конкурсна документација за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - набавка Новогодишњих пакетића 07-1513/1
pdf Позив за достављање понуда за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - набавка Новогодишњих пакетића 07-1513/1
pdf Oдлукa о додели уговора у поступку јавне набавке - Набавка прехрамбено-хигијенских пакета, ЈН ред. бр. 0001/2022
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге чишћења крова, олука и лимених опшивки и поставка заштите од голубова
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка радова - Санирање услова становања социјално угрожених лица
pdf Oдлукa о додели уговора за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге чишћења крова, олука и лимених опшивки и поставка заштите од голубова
pdf Oдлукa о додели уговора за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка радова - Санирање услова становања социјално угрожених лица
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка електричне енергије за потребе Центра за социјални рад града Чачка 2022. године
docx win Конкурсна документација за набаку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге чишћења крова, олука и лимених опшивки и поставка заштите од голубова
pdf ПOЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА у поступку набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге чишћења крова, олука и лимених опшивки и поставка заштите од голубова
pdf Oдлукa о додели уговора за јавну набавку - Набавка банкарских услуга - исплата новчаних помоћи корисницима 0002/2022
docx win KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка радова - Санирање услова становања социјално угрожених лица
pdf ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка радова - Санирање услова становања социјално угрожених лица
pdf Oдлукa о додели уговора за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка електричне енергије за потребе Центра за социјални рад града Чачка 2022. године
pdf Позив за јавну набавку - Набавка банкарских услуга - исплата новчаних помоћи корисницима 0002/2022
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге физичког обезбеђења објеката Центра за социјални рад града Чачка 2022.
docx win KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка електричне енергије за потребе Центра за социјални рад града Чачка 2022. године
pdf ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка електричне енергије за потребе Центра за социјални рад града Чачка 2022. године
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА - ОПРЕМЕ
pdf Oдлукa о додели уговора за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге физичког обезбеђења објеката Центра за социјални рад града Чачка 2022.
docx win Конкурсна документација за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге физичког обезбеђења објеката Центра за социјални рад града Чачка 2022.
pdf ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН ДОБРА - Набавка услуге физичког обезбеђења објеката Центра за социјални рад града Чачка 2022.
pdf Oдлукa о додели уговора за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА - ОПРЕМЕ
docx win Конкурсна документација за набаку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА - ОПРЕМЕ
pdf ПOЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА у поступку набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама – НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА - ОПРЕМЕ
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге чишћења пословног простора 2022. године
pdf Oдлукa о додели уговора за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге чишћења пословног простора 2022. године
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге достављање припремљених оброка за кориснике Прихватилишта за жртве насиља и незбринута лица
docx win Конкурсна документација за набаку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге чишћења пословног простора 2022. године
pdf ПOЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА у поступку набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама – Набавка услуге чишћења пословног простора 2022. године
pdf Oдлукa о додели уговора за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге достављање припремљених оброка за кориснике Прихватилишта за жртве насиља и незбринута лица
docx win Конкурсна документација за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге достављања припремљених оброка за кориснике Прихватилишта за жртве насиља и незбринута лица
pdf ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА у поступку набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама – Набавка услуге достављање припремљених оброка за кориснике Прихватилишта за жртве насиља и незбринута лица
pdf Интерни план набавки за 2022. годину
pdf План јавних набавки за 2022. годину
pdf Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке - Набавка прехрамбено-хигијенских пакета, ЈН реф. бр. 0001/2021
pdf Oдлукa о додели уговора у поступку јавне набавке - Набавка прехрамбено-хигијенских пакета, ЈН реф. бр. 0001/2021
pdf Конкурсна документација у поступку јавне набавке - Набавка прехрамбено-хигијенских пакета, ЈН реф. бр. 0001/2021
pdf Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке - Набавка прехрамбено-хигијенских пакета, ЈН реф. бр. 0001/2021
pdf Oдлукa о додели уговора за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - набавка Новогодишњих пакетића 01-1917/1
docx win Конкурсна документација за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - набавка Новогодишњих пакетића 01-1917/1
pdf Позив за достављање понуда за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - набавка Новогодишњих пакетића 01-1917/1
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Санирање услова становања социјално угрожених лица
pdf Oдлукa о додели уговора за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Санирање услова становања социјално угрожених лица бр. 01-1474/1
docx win Конкурсна документација за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Санирање услова становања социјално угрожених лица бр. 07-1124/1
pdf ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Санирање услова становања социјално угрожених лица бр. 07-1123/1
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка електричне енергије за потребе Центра за социјални рад града Чачка
pdf Oдлукa о додели уговора за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка електричне енергије за потребе Центра за социјални рад града Чачка, бр. 01-864/1
pdf Одлука о обустави поступка за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Санирање услова становања социјално угрожених лица
docx win KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка електричне енергије за потребе Центра за социјални рад града Чачка, бр. 07-836/1
docx win ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка електричне енергије за потребе Центра за социјални рад града Чачка, бр. 07-835/1
docx win Конкурсна документација за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Санирање услова становања социјално угрожених лица бр. 07-843/1
pdf ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Санирање услова становања социјално угрожених лица бр. 07-843/1
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге физичког обезбеђења објеката Центра за социјални рад града Чачка бр. 01-370/1
pdf Oдлукa о додели уговора за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге физичког обезбеђења објеката Центра за социјални рад града Чачка бр. 01-370/1
docx win Конкурсна документација за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге физичког обезбеђења објеката Центра за социјални рад града Чачка бр. 01-370/1
docx win ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН ДОБРА - Набавка услуге физичког обезбеђења објеката Центра за социјални рад града Чачка бр. 01-370/1
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге чишћења пословног простора
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге чишћења пословног простора
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге достављања припремљених оброка за кориснике Прихватилишта за жртве насиља и незбринута лица
pdf Oдлукa о додели уговора за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге достављања припремљених оброка за кориснике Прихватилишта за жртве насиља и незбринута лица
docx win Конкурсна документација за набаку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге чишћења пословног простора
docx win ПOЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА у поступку набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама – Набавка услуге чишћења пословног простора
docx win Конкурсна документација за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка услуге достављања припремљених оброка за кориснике Прихватилишта за жртве насиља и незбринута лица
docx win ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА у поступку набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама – Набавка услуге достављање припремљених оброка за кориснике Прихватилишта за жртве насиља и незбринута лица
xlsx Интерни план набавки за 2021. годину
xlsx План јавних набавки за 2021. годину
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка прехрамбено-хигијенских пакета за кориснике бр.01-1471/1
pdf Oдлукa о додели уговора за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка прехрамбено-хигијенских пакета за кориснике бр.01-1471/1
docx win Конкурсна документација за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - Набавка прехрамбено-хигијенских пакета за кориснике бр.01-1471/1
docx win ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН ДОБРА - НАБАВКА ПРЕХРАМБЕНО-ХИГИЈЕНСКИХ ПАКЕТА ЗА КОРИСНИКЕ бр.01-1471/1
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - набавка добара - набавка рачунарске опреме
pdf Oдлукa о додели уговора за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - набавка добара - набавка рачунарске опреме
docx win Конкурсна документација за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама - набавка добара - набавка рачунарске опреме
docx win ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН ДОБРА – НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
pdf Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности - Набавка банкарских услуга исплата новчаних помоћи корисницима Центра за социјални рад града Чачка ЈН МВ бр. 3/2020
pdf Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности - Набавка електричне енергије за потребе Центра за социјални рад града Чачка, ЈН МВ бр. 2/2020
docx win Oдлукa о додели уговора за јавну набавку мале вредности - Набавка банкарских услуга исплата новчаних помоћи корисницима Центра за социјални рад града Чачка ЈН МВ бр. 3/2020
docx win Oдлукa о додели уговора за јавну набавку мале вредности - Набавка електричне енергије за потребе Центра за социјални рад града Чачка, ЈН МВ бр. 2/2020
docx win Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка банкарских услуга исплата новчаних помоћи корисницима Центра за социјални рад града Чачка ЈН МВ бр. 3/2020
docx win Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - Набавка електричне енергије за потребе Центра за социјални рад града Чачка, ЈН МВ бр. 2/2020
docx win Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка електричне енергије за потребе Центра за социјални рад града Чачка, ЈН МВ бр. 2/2020
pdf Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности - услуга: Физичко обезбеђење објеката Центра за социјални рад града Чачка - ЈН МВ бр. 1/2020
pdf Oдлукa о додели уговора за јавну набавку мале вредности - услуга: Физичко обезбеђење објеката Центра за социјални рад града Чачка - ЈН МВ бр. 1/2020
docx win Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - услуга: Физичко обезбеђење објеката Центра за социјални рад града Чачка - ЈН МВ бр. 1/2020
docx win Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности - услуга: Физичко обезбеђење објеката Центра за социјални рад града Чачка - ЈН МВ бр. 1/2020
pdf План јавних набавки за 2020. годину
pdf Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности - набавка Новогодишњих пакетића за кориснике, ЈН МВ бр. 7/2019
docx win Oдлукa о додели уговора за јавну набавку мале вредности - набавка Новогодишњих пакетића за кориснике, ЈН МВ бр. 7/2019
docx win Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - набавка Новогодишњих пакетића за кориснике, ЈН МВ бр. 7/2019
docx win Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности - набавка Новогодишњих пакетића за кориснике, ЈН МВ бр. 7/2019
docx win НОВА одлукa о додели уговора за јавну набавку мале вредности - Санирање услова становања социјално угрожених лица, ЈН МВ бр. 6/2019
pdf Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности - Санирање услова становања социјално угрожених лица, ЈН МВ бр. 6/2019
docx win Oдлукa о додели уговора за јавну набавку мале вредности - Санирање услова становања социјално угрожених лица, ЈН МВ бр. 6/2019
pdf Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности - Набавка прехрамбено-хигијенских пакета, ЈН МВ бр. 5/2019
docx win Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - услуга: Санирање услова становања социјално угрожених лица, ЈН МВ бр. 6/2019
docx win Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Санирање услова становања социјално угрожених лица, ЈН МВ бр. 6/2019
docx win Oдлукa о додели уговора за јавну набавку мале вредности - Набавка прехрамбено-хигијенских пакета, ЈН МВ бр. 5/2019
docx win (3) Питања и одговори везани за јавну набавку прехрамбено-хигијенских пакета, ЈН МВ бр. 5/2019
docx win (2) Питања и одговори везани за јавну набавку прехрамбено-хигијенских пакета, ЈН МВ бр. 5/2019
docx win (1) Питања и одговори везани за јавну набавку прехрамбено-хигијенских пакета, ЈН МВ бр. 5/2019
docx win ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку мале вредности - Набавка прехрамбено-хигијенских пакета, ЈН МВ бр. 5/2019
docx win Измена позива за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка прехрамбено-хигијенских пакета, ЈН МВ бр. 5/2019
docx win Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - Набавка прехрамбено-хигијенских пакета, ЈН МВ бр. 5/2019
docx win Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка прехрамбено-хигијенских пакета, ЈН МВ бр. 5/2019
pdf Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности - Достављање припремљених оброка за кориснике Прихватилишта за жртве насиља и незбринута лица - ЈН МВ бр. 4/2019
docx win Oдлукa о додели уговора за јавну набавку мале вредности - Достављање припремљених оброка за кориснике Прихватилишта за жртве насиља и незбринута лица - ЈН МВ бр. 4/2019
docx win Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - Достављање припремљених оброка за кориснике Прихватилишта за жртве насиља и незбринута лица - ЈН МВ бр. 4/2019
docx win Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Достављање припремљених оброка за кориснике Прихватилишта за жртве насиља и незбринута лица - ЈН МВ бр. 4/2019
pdf Обавештење о додели уговора јавне набавке мале вредности - услуга: Набавка добара електричне енергије за потребе Центра за социјални рад града Чачка, ЈН МВ бр. 2/2019
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку банкарских услуга исплата новчаних помоћи корисницима Центра за социјални рад града Чачка ЈН МВ бр. 3/2019
pdf Одлука о додели уговора јавне набавке мале вредности - услуга: Набавка банкарских услуга исплата новчаних помоћи корисницима Центра за социјални рад града Чачка ЈН МВ бр. 3/2019
docx win Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - услуга: Набавка банкарских услуга исплата новчаних помоћи корисницима Центра за социјални рад града Чачка ЈН МВ бр. 3/2019
docx win Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка банкарских услуга исплата новчаних помоћи корисницима Центра за социјални рад града Чачка ЈН МВ бр. 3/2019
pdf Одлука о додели уговора јавне набавке мале вредности - услуга: Набавка добара електричне енергије за потребе Центра за социјални рад града Чачка, ЈН МВ бр. 2/2019
docx win Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - услуга: Набавка добара електричне енергије за потребе Центра за социјални рад града Чачка, ЈН МВ бр. 2/2019
docx win Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка добара електричне енергије за потребе Центра за социјални рад града Чачка, ЈН МВ бр. 2/2019
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку физичко-техничког обезбеђења објекта Центра за социјални рад града Чачка - ЈН МВ бр. 1/2019
docx win Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - услуга: Физичко - техничко обезбеђење објеката Центра за социјални рад града Чачка - ЈН МВ бр. 1/2019
docx win Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка услуге физичко - техничког обезбеђења - ЈН МВ бр. 1/2019
pdf План јавних набавки за 2019. годину
pdf Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности набавка добра - Новогодишњих пакетића за кориснике, ЈН МВ бр. 07/2018
docx win Oдлукa о додели уговора за јавну набавку мале вредности набавка добра - Новогодишњих пакетића за кориснике, ЈН МВ бр. 07/2018
docx win Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добра - набавка Новогодишњих пакетића за кориснике, ЈН МВ бр. 07/2018
docx win Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добра - набавка Новогодишњих пакетића за кориснике, ЈН МВ бр. 07/2018
pdf Обавештење о закљученом уговору за за јавну набавку мале вредности - Набавка прехрамбено-хигијенских пакета, ЈН МВ бр. 6/2018
docx win Oдлукa о додели уговора за јавну набавку мале вредности - Набавка прехрамбено-хигијенских пакета, ЈН МВ бр. 6/2018
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - Теренско возило са припадајућом опремом за потребе рада установе ЈН МВ бр. 5/2018
docx win Oдлукa о додели уговора за јавну набавку добара - Теренско возило са припадајућом опремом за потребе рада установе ЈН МВ бр. 5/2018
docx win Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - Набавка прехрамбено-хигијенских пакета, ЈН МВ бр. 6/2018
docx win Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка прехрамбено-хигијенских пакета, ЈН МВ бр. 6/2018
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку - Достављање припремљених оброка за кориснике Прихватилишта за жртве насиља и незбринута лица ЈН МВ бр. 4/2018
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку - санирање услова становања социјално угрожених лица, ЈН МВ бр. 03/2018
pdf Измена плана јавних набавки Центра за социјални рад града Чачка за 2018. годину (3)
docx win Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - Набавка теренског возила, ЈН МВ бр. 5/2018
docx win Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка теренског возила, ЈН МВ бр. 5/2018
docx win Oдлукa о додели уговора за набавку - санирање услова становања социјално угрожених лица, ЈН МВ бр. 03/2018
docx win Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - услуга: Санирање услова становања социјално угрожених лица, ЈН МВ бр. 03/2018
docx win Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Санирање услова становања социјално угрожених лица, ЈН МВ бр. 03/2018
docx win Oдлукa о обустави поступка за набавку - санирање услова становања социјално угрожених лица, ЈН МВ бр. 03/2018
pdf Измена плана јавних набавки Центра за социјални рад града Чачка за 2018. годину (2)
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку добара електричне енергије за потребе Центра за социјални рад града Чачка, ЈН МВ бр. 2/2018
docx win Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - услуга: Санирање услова становања социјално угрожених лица, ЈН МВ бр. 03/2018
docx win Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Санирање услова становања социјално угрожених лица, ЈН МВ бр. 03/2018
docx win Одлука о додели уговора јавне набавке мале вредности - услуга: Набавка добара електричне енергије за потребе Центра за социјални рад града Чачка, ЈН МВ бр. 2/2018
docx win ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку мале вредности - услуга: Набавка добара електричне енергије за потребе Центра за социјални рад града Чачка, ЈН МВ бр. 2/2018
docx win Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - услуга: Набавка добара електричне енергије за потребе Центра за социјални рад града Чачка, ЈН МВ бр. 2/2018
docx win Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка добара електричне енергије за потребе Центра за социјални рад града Чачка, ЈН МВ бр. 2/2018
pdf Измена плана јавних набавки Центра за социјални рад града Чачка за 2018. годину
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку физичко-техничког обезбеђења објекта Центра за социјални рад града Чачка - ЈН МВ бр. 1/2018
docx win Одлука о додели уговора јавне набавке - Физичко-техничког обезбеђења објекта Центра за социјални рад града Чачка - ЈН МВ бр. 1/2018
docx win Питања и одговори везани за јавну набавку физичко-техничког обезбеђења објекта Центра за социјални рад града Чачка - ЈН МВ бр. 1/2018
docx win Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - услуга: Физичко - техничко обезбеђење објеката Центра за социјални рад града Чачка - ЈН МВ бр. 1/2018
docx win Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка услуге физичко - техничког обезбеђења - ЈН МВ бр. 1/2018
pdf План јавних набавки за 2018. годину
docx win Одлука о додели уговора јавне набавке мале вредности - Набавка Новогодишњих пакетића - ЈН МВ бр. 04/2017
docx win Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка Новогодишњих пакетића - ЈН МВ бр. 04/2017
docx win Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - услуга: Набавка Новогодишњих пакетића - ЈН МВ бр. 04/2017
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку прехрамбено-хигијенских пакета - ЈН МВ бр. 3/2017
docx win Одлука о додели уговора за набавку прехрамбено хигијенских пакета
pdf Обавештење о закљученом уговору за набавку припремљених оброка за кориснике Прихватилишта
docx win Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка прехрамбено-хигијенских пакета - ЈН МВ бр. 3/2017
docx win Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – услуга: Набавка прехрамбено-хигијенских пакета - ЈН МВ бр. 3/2017
pdf Одлука о додели уговора за достављање припремљених оброка за кориснике Прихватилишта
docx win ПОЗИВ за набавку услуга за достављање припремљених оброка за кориснике Прихватилишта за жртве насиља и незбринута лица - ЈН МВ бр. 2/2017
docx win Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – услуга: Достављање припремљених оброка за кориснике Прихватилишта за жртве насиља и незбринута лица - ЈН МВ бр. 2/2017
pdf Измена Плана набавки Центра за 2017.годину
pdf Обавештење о закљученом оговору
pdf Одлука о додели уговора
docx win ПОЗИВ за набавку услуга за достављање припремљених оброка за кориснике Прихватилишта за жртве насиља и незбринута лица
docx win Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – услуга: Достављање припремљених оброка за кориснике Прихватилишта за жртве насиља и незбринута лица
pdf План јавних набавки за 2017. годину