Организација

Организациона структура Центра за социјални рад града Чачка утврђена је Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада Центра за социјални рад („Сл. гласник РС“ бр.59/2008) и Статутом Центра. Унутрашњу организацију Центра чине: директор, организационе јединице Центра-службе и стручна и саветодавна тела.

Организационе јединице Центра за социјални рад града Чачка су:

 • Служба за управно-правне послове са канцеларијом за материјалну подршку. У оквиру ове Службе организован је рад пријемне канцеларије и послови планирања и развоја.
 • Служба за заштиту деце и младих
 • Служба за заштиту одраслих и старих и
 • Служба за реализацију права и услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка

У Центру се обављају финансијки, административни, технички и помоћни послови који нису организовани као служба.

У Центру се образују стална и повремена стручна и саветодавна тела. Стална тела су колегијум руководилаца (саветодавно тело директора), колегијум службе и стална Комисија органа старатељства. Повремена тела су стручни тимови.

Директор:

 • Бранимирка Радосавчевић, дипл. социолог

Чланови Управног одбора:

 1. ДРАГИША ПЕТКОВИЋ (председник)
 2. НАДЕЖДА МАЈСТОРОВИЋ
 3. МАРИНА ЛЕЧИЋ
 4. ДАНИЈЕЛА ВИЖЛИНА
 5. САНЕЛА БОЖОВИЋ

Чланови надзорног одбора:

 1. ВЛАДИМИР ЕРИЋ (председник)
 2. ЈОВАНА ПАНТЕЛИЋ
 3. СЛАВИЦА РАКОВИЋ