Мисија и Визија

kej3

Центар за социјални рад града Чачка је кључна установа социјалне заштите која одлучује о остваривању права и коришћењу услуга појединцима и породицама којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољење основних животних потреба.

ВИЗИЈА: Центар за социјални рад града Чачка као кључна установа социјалне заштите тежи да постане носилац унапређења социјалне заштите на локалном, а кроз иницирање повезивања установа и организација, и на регионалном нивоу, да јавно заговара унапређење положаја осетљивих група, промовише поштовање породичних вредности, друштвене солидарности и социјалне правде.

МИСИЈА Центра за социјални рад града Чачка:

  • Обављање послова у социјалној заштити поштовањем стандарда стручног рада и савремене професионалне праксе
  • пружање подршке у превладавању социјалних и животних тешкоћа,
  • обезбеђивање материјалне сигурности и независности појединца и породице,
  • очување и унапређење породичних односа,
  • подстицање социјалне укључености и интеграције осетљивих друштвених група у локалну заједницу.