Права и услуге

Сваки појединац и породица којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољење основних животних потреба имају право на социјалну заштиту.

Услуге социјалне заштите су активности пружања подршке и помоћи појединцу и породици ради побољшања, односно очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика неповољних животних околности, као и стварање могућности да самостално живе у друштву.

Центар за социјални рад спроводи поступак за остваривање права и коришћење услуга социјалне заштите које обезбеђују Република Србија и град Чачак:

 • Новчана социјална помоћ
 • Једнократна новчана помоћ
 • Ванредна новчана помоћ
 • Привремена новчана помоћ
 • Додатак за помоћ и негу другог лица
 • Увећани додатак за помоћ и негу другог лица
 • Посебна новчана накнада родитељу детета које прима увећани додатак за помоћ и негу
 • Усвојење
 • Хранитељство
 • Старатељство
 • Помоћ за оспособљавање за рад
 • Опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу
 • Дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“
 • Помоћ у натури
 • Делимична накнада трошкова комуналних услуга
 • Комуналне субвенције породици са троје и више деце и дететом са сметњама у развоју
 • Накнада трошкова сахране
 • Накнада трошкова екскурзија, летовања и зимовања материјално угрожене деце
 • Накнада трошкова школовања материјално угрожене деце и деце са сметњама у развоју
 • Новчана помоћ незапосленим породиљама
 • Бесплатан оброк у народној кухињи
 • Санирање и побољшање услова становања социјално угрожених лица
 • Решавање стамбених потреба социјално угрожених лица
 • Помоћ у кући за одрасла и стара лица
 • Привремени смештај у Прихватилиште за незбринута лица и жртве насиља у породици
 • Привремено становање деце и омладине без родитељског старања "Кућа на пола пута"
 • Персонална асистенција