Вести

Центар за социјални рад града Чачка сходно чл.13. Правилника о поклонима/донацијама бр. 07-1338/1 од 30.10.2019. године није доставио Агенцији за…
На основу члана 47.Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка (,,Службени лист града Чачка“ број…
У Центру за социјални рад града Чачка у уторак 24. јануара за руководице петнаест центара за социјални рад одржана је…
У оквиру пројекта „Не остављајући никога иза себе – адекватно становање и активно укључивање осетљивих друштвених група у Чачку“, који…
Поводом дана Центра за социјални рад града Чачка дана 24.11.2022. године у просторијама Центра за социјални рад града Чачка организована…