Вести

Центар за социјални рад града Чачка, као партнер удружења „Ларис“ учествује у реализацији пројекта „Развој саветовалишта за неформалне неговатеље зависних…
На територији града Чачка почела је дистрибуција 1.500 пакета на основу списка који је урадио Центар за социјални рад града…
ЗБОГ НАСТАЛЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ, МОЛЕ СЕ ГРАЂАНИ ДА СЕ ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА, ОБРАЋАЈУ ИСКЉУЧИВО…
Центар за социјални рад града Чачка сходно одредби чл.13. став 3. Правилника о поклонима/донацијама бр. 07-1338/1 од 30.10.2019. године није…
На основу члана 47.Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка (,,Службени лист града Чачка“ број…