Мисија и Визија

Актуелности

Права и услуге

Нисте сигруни шта даље да радите?

Контактирајте нас и сазнајте потребне информације.

Позовите нас

Стручни скуп

Центар за социјални рад града Чачка је у четвртак 7. новембра 2019. године, поводом обележавања јубилеја - 60 година од оснивања Центра, у великој сали Скупштине града Чачка организовао стручни скуп на тему „Лишење пословне способности у функцији заштите људских права“.

Стручни скуп коме су присуствовали стручни радници из Моравичког, Златиборског, Рашког и Шумадијског округа као и представници здравственог и правосудног система и невладиног сектора са територије града Чачка отворила је уводним излагањем директорка Центра за социјални рад града Чачка Бранимирка Радосавчевић и истакла да центар Чачак у години јубилеја организовањем настоји да скрене пажњу јавности на потребе једне од најмање видљивих категорија корисника у систему социјалне заштите.

19 11 13 01

Демографско старење је јединствен и универзалан процес, без преседана. Старење становништва је једна од највећих тријумфа човечанства, али и један од највећих изазова који није заобишао ни наше друштво. Тема лишење пословне способности како наших најстаријих суграђана, и других грађана уз медицинску документацију све више заокупља стручну јавност. Заштита људских права мора бити у фокусу приликом одлучивања о лишењу пословне способности како истаче и први излагач са стручног скупа Драган Вулевић. Уместо термина „лишење пословне способности“ који је сликовито упоредио са „грађанском смрћу“ новим законом се предлаже термин „ограничење пословне способности“ који ће подразумевати детаљнији, јаснији и уређенији исказ. Период лишења и даље неће бити дужи од три године, а о трајању мере ће се изјашњавати и судски вештаци и судије у поступку пред судом ће бити саслушана и опсервирана особа осим у изузетним случајевима. Радиће се на професионализацији старатељске дужности и уместо непосредног старатељства предлаже се увођење државног старатеља, али ће центри задржати своју основну улогу која се тиче надзора над вршењем старатељства.

Други излагач Иван Дробњак, судија Основног суда у Ивањици излагао је на тему „Процесне димензије лишења пословне способности“. Указао је на значај личног контакта судије са лицима у односу на које је покренут поступак, како би се избегла злоупотреба од стране сродника и предлагача. Такође је нагласио да је поред медицинске документације неопходно прибављати и друге доказе односно не везивати се само на налазе и мишљење вештака и да разлози за лишење пословне спсобности морају детаљно бити образложени.

Психијатар и судски вештак Славица Јекић навела је да свака дијагноза подразумева групу обољења и да се она код сваког појединца манифестује на особен начин и има различито значење. Даље је излагала о менталним субнормалностима, деменцијама, схизофреним психозама, болестима зависности и поромећајима расположења илиструјићи то са примерима из праксе.

Теодора Томић, адвокатица НВО „Yucom“ је из свог угла представила „Искуства у заступању лица у поступцима лишења и враћања пословне способности“. Упозорила нас је на то шта све не може особа лишена пословне способности: да ради, ступа у брак, волонтира, иде на медицинске третмане итд. Указала је на важност забране дискриминације лица која имају болест (навела је да ако неко направи „грешку“ и има дијагнозу, лакше се посеже за наведеним поступком и реализује се у пракси лишење пословне способности, што за собом повлачи губитак многих грађанских, људских права). Навела је неке пропусте у раду Суда и других институција са којима се она суочавала у пракси заступања лица којима је била одузета пословна способност. Такође изнела је и резултате истраживања које је Yucom спровео а која се тичу анализе судских решења о враћању пословне способности.

Модератор стручног скупа психолог центра за социјални рад града Чачка Светлана Милојевић по излагању предавача позвала је присутне на дебату и обавестила да ће сви добити закључке са стручног скупа.

Учесници стручног скупа су изразили висок степен задовољства актуелношћу теме, избором предавача, квалитетом садржаја и посебно задовољство организацијом и условима рада у реновираној скупштинској сали града Чачка.

Цеантар за социјални рад града Чачка