Мисија и Визија

Актуелности

Права и услуге

Нисте сигруни шта даље да радите?

Контактирајте нас и сазнајте потребне информације.

Позовите нас

МАПИРАЊЕ ПОТРЕБА ДЕЦЕ И МЛАДИХ СА ПРОБЛЕМИМА У ПОНАШАЊУ

Центар за социјални рад града Чачка је у сарадњи са Националном службом за запошљавање, Филијала Чачак и локалном самоуправом у претходна 4 месеца спровео јавни рад МАПИРАЊЕ ПОТРЕБА ДЕЦЕ И МЛАДИХ СА ПРОБЛЕМИМА У ПОНАШАЊУ. Пројекат је финансирао град Чачак са 405.000 динара.

Истраживањем су обухваћени млади са асоцијалним понашањем на евиденцији Центра и њихови родитељи/старатељи, а на реализацији активности ангажована су 3 лица са високом стручном спремом са евиденције НСЗ – 2 дипл. социјална радника и специјални педагог. Уз подршку и надзор стручних радника ЦСР-а младе колеге су спровеле све активности на пројекту од одабира узорка, контактирања са породицама малолетника са проблемима у понашању, теренског анкетирања и касније анлизе добијених резултата.

2018 10 19 02

 

Као један од важних проблема које Центар за социјални рад има у раду са децом са проблемима у понашању је недовољна ангажованост родитеља, недовољна повезаност са установама које су од утицаја на васпитање и ресоцијализацију малолетника (школе, спортска удружења...). Проблем је и недостатак простора за индивидуални и рад са малолетницима и услова за реализацију неких превентивних акција и радионица (простор за адолесцентни клуб, Саветовалиште за младе и родитеље, Дневни центар за децу са проблемима у понашању).

На основу налаза до којих смо дошли анализом резултата истраживања, Центар ће израдити закључке којима ће локалној самоуправи предложити увођење мера и програма подршке за децу са поремећајима у понашању и њихове родитеље.

У прилогу можете погледати резултате истраживања.

ПРЕУЗМИТЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ОВДЕ.