Мисија и Визија

Актуелности

Права и услуге

Нисте сигруни шта даље да радите?

Контактирајте нас и сазнајте потребне информације.

Позовите нас

СТРУЧНИ СКУП

Дана 13.12.2017. године одржан је стручни скуп за запослене стручне раднике и сараднике Центра за социјални рад у организацији Службе за реализацију права и услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка, у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Чачак.

У оквиру наведеног стручног скупа, стручни радници и сарадници Центра за социјални рад града Чачка имали су прилику да се упознају са свим новинама које се односе на унапређење социјалне заштите у јединицама локалне самоуправе од стране два начелника Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Драган Вулевић, начелник у Сектору за бригу о деци Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, одржао је предавање на тему „Заштита права детета приликом одржавања личних односа са родитељем са којим не живи, са посебним освртом на виђање детета у контролисаним условима и пружање стручне помоћи у конкретним случајевима (case studies)“. Наведена тема актуелна је за запослене у Центру за социјални рад из разлога што је у последње време било немилих несрећних догађаја у оквиру реализације виђања у тзв. контролисаним условима јер они са собом носе безбедносни ризик.

2017 12 13 csrcacak 02

Биљана Зекавица, начелница Одељења за инспекцијски надзор Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, одржала је предавање са темом „Смештај старих лица у приватне домове за старе“, са освртом на успостављање нове праксе, односно обезбеђивања ове услуге путем јавне набавке од пружаоца услуге смештаја и улогу центара за социјални рад у поступку смештаја.