Мисија и Визија

Актуелности

Права и услуге

Нисте сигруни шта даље да радите?

Контактирајте нас и сазнајте потребне информације.

Позовите нас

Школски прибор и огрев за зиму

Центар за социјални рад града Чачка је током септембра и октобра месеца извршио расподелу средстава за школски прибор за 151 породицу које имају децу која редовно и по први пут похађају један разред основне или средње школе у школској 2017/2018 години, за децу без родитељског старања, децу под старатељством, децу без адекватног родитељског старања, децу из породица које су корисници права на новчану социјалну помоћ и децу која су по процени стручног тима у изузетно тешком материјалном положају. Висина износа опредељеног за појединачну набавку школског прибора износила је:

  • за једно дете 1.500,00 динара
  • за двоје деце 3.000,00 динара
  • за троје и више деце 4.500,00 динара

Град Чачак је за ову намену определио 400.000, 00 динара.

Такође, извршена је расподела средстава за 625 корисника новчане и привремене новчане помоћи за набавку огрева за грејну сезону за 2017/2018 годину, као вид материјалне подршке, у износу од 12.000,00 динара. Новчани износ се није исплаћивао корисницима који користе даљинско грејање.

Град Чачак је за ову намену определио 7,5 милиона динара.

Исплата средстава је вршена на наменске текуће рачуне корисника код банке Поштанска штедионица.