Мисија и Визија

Актуелности

Права и услуге

Нисте сигруни шта даље да радите?

Контактирајте нас и сазнајте потребне информације.

Позовите нас

Подаци о броју запослених и изворима финансија

Подаци о броју запослених чија се радна места финансирају из буџета Републике Србије 

 

Број систематизованих радних места према нивоу квалификација Високо Више Средње
25 1 3
Укупан број запослених на неодређено време према нивоу квалификација Високо Више Средње
22 4 3
Укупан број запослених на одређено време према нивоу квалификацијадо повратка одсутног запосленог 3 0 0
Број радно ангажованих лица према основу ангажовања (рад ван радног односа) 0
Укупан број запослених на неодређено време којима је рани однос престао по било ком основу у претходној календарској години. 1
Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години 1
Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента у текућој календарској години. 0

 

Подаци о броју запослених чија се радна места финансирају из буџета града Чачка

 

Број систематизованих радних места према нивоу квалификација Високо Више Средње
7 0 2
Укупан број запослених на неодређено време према нивоу квалификација Високо Више Средње
4 1 2
Укупан број запослених на одређено време према нивоу квалификација 0 0 0
Број радно ангажованих лица према основу ангажовања (рад ван радног односа) - волонтери 4
Број радно ангажованих лица према основу ангажовања (рад ван радног односа) – привремени и повремени послови 5
Укупан број запослених на неодређено време којима је рани однос престао по било ком основу у претходној календарској години. 0
Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години  
Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента у текућој календарској години. 0