Мисија и Визија

Актуелности

Права и услуге

Нисте сигруни шта даље да радите?

Контактирајте нас и сазнајте потребне информације.

Позовите нас

Обавештење

Број: 07-1453/1
Датум: 05.08.2021. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

ул. Булевар краља Александра бр.15
11000 Београд

Предмет: Обавештење

 

Поштовани,

У скалду са чланом 56. став 10. Закона о заштити података о личности ("Сл. Гласник СР" бр. 87/2018), достављамо вам контак податке за заштиту података о личности.

Редни
број

Име и презиме
/ назив руковаоца
односно обрађивача

Адреса / седиште
руковаоца / обрађивача
Име и презиме лица
за заштиту података
Адреса лица
за заштиту података
Имејл лица
за заштиту података
Број телеофна лица
за заштиту података
1. Центар за социјални
рад града Чачка
Чачак, ул.
Кнеза Милоша бр.1
Јадранка
Стевановић
Чачак, ул.
Кнеза Милоша бр.1
stevanovic.jadranka
@csrcacak.rs
064/87-28-216

 

С поштовањем,

Директор
Бранимирка Радосавчевић, дипл. социолог

Кликните за иконицу за преузимање докиумента: pdf