Мисија и Визија

Актуелности

Права и услуге

Нисте сигруни шта даље да радите?

Контактирајте нас и сазнајте потребне информације.

Позовите нас

Не остављајући никога иза себе

Не остављајући никога иза себе – адекватно становање и активно укључивање рањивих друштвених група у Чачку

 • Укупни буџет: 1.314.322,60 УСД
 • Трајање пројекта: 16 месеци (Јул, 2021 – Октобар, 2022)

Општи циљ пројекта је да допринесе социјалној инклузији жена и мушкараца, девојчица и дечака у граду Чачку, који се суочавају са сиромаштвом и социјалном искљученошcћу, стварањем пристојних животних услова и омогућавањем њиховог активног учешћа у друштву.

Специфични циљ 1: Побољшање услова живота младих без родитељског старања који излазе из хранитељског и сродничког старања, жена жртава породичног насиља, Рома, особа са инвалидитетом и локалног социјално угроженог становништва из града Чачка кроз адекватна стамбена решења и мере активне инклузије

Специфични циљ 2: Подршка унапређењу локалних капацитета за социјално укључивање у области социјалног становања, социјалне заштите и грађанског активизма.

Циљне групе:

 • млади који излазе из хранитељског и сродничког старања у граду Чачку;
 • жене жртве породичног насиља из Чачка;
 • ромске породице из Чачка
 • особе са инвалидитетом из Чачка;
 • локалне социјално угрожене породице

Очекивани резултати:

 • Р1: 44 породице (приближно 140 појединаца) добиће адекватна стамбена решења;
 • Р2: изграђена 1 вишепородична зграда са 12 станова; купљено 14 индивидуалних стамбених јединица (приоритет ће бити дат сеоским домаћинствима); обновљено 18 постојеćих стамбених јединица у власништву породица које живе у неадекватним условима;
 • Р3: 44 породице (најмање 88 појединаца) подржане мерама активног укључивања које обухватају:
  • услуге социјалне заштите
  • правна помоћ
  • економско оснаживање (обуке, преквалификације, доквалификације, покретање сопственог бизниса, запошљавање код познатог послодавца, помоћ при тражењу посла, покретање пољопривредне производње и едукација у области пољопривреде)
  • опремање домаћинства намештајем и белом техником
 • Р4: развијена 1 нова услуга социјалне заштите (психолошко саветовалиште у оквиру Зрачка);
 • Р5: Волонтерска мрежа успостављена у оквиру Зрачка;
 • Р6: Промовисана толеранција и разумевање у заједници домаćина;
 • Р7: Акција промовисана путем медија, догађаја и промотивних материјала

Пројекат финансира УНОПС у оквиру Програма подшке Европске уније социјалном становању и активној инклузији [1].

Носилац пројекта је Град Чачак [2], а пројектни партнери су Градска стамбена агенција [3], Центар за социјални рад [4], Центар за пуржање социјалних услуга Зрачак Чачак [5] и Иницијатива за развој и сарадњу – ИДЦ. [6]