Мисија и Визија

Актуелности

Права и услуге

Нисте сигруни шта даље да радите?

Контактирајте нас и сазнајте потребне информације.

Позовите нас

Школски прибор

Центар за социјални рад града Чачка ће током септембра и октобра месеца одобравати новчана средства за набавку школског прибора за децу која редовно и по први пут похађају један разред основне или средње школе у школској 2020/2021 години, за децу без родитељског старања, децу под старатељством, децу без адекватног родитељског старања, децу из породица које су корисници права на новчану социјалну помоћ и децу која су по процени стручног тима у изузетно тешком материјалном положају.

Висина износа опредељеног за појединачну набавку школског прибора износи:

  • за једно дете 2.500,00 динара
  • за двоје деце 5.000,00 динара
  • за троје и више деце 7.500,00 динара

Пријем захтева за школски прибор вршиће се понедељком и четвртком од 10-12 часова.

Исплата ће се вршити на наменске текуће рачуне корисника код банке Поштанска штедионица.