Мисија и Визија

Актуелности

Права и услуге

Нисте сигруни шта даље да радите?

Контактирајте нас и сазнајте потребне информације.

Позовите нас

Припрема за примену Закона о спречавању насиља у породици

Стручни радници Центра за социјални рад учествовали су на стручној обуци са циљем припреме за делотворну и ефикасну примену Закона о спречавању насиља у породици, који ступа на снагу 01.07.2017. године. Обука је спроведена у организацији Уједињених нација – Програм за развој (UNDP) у сарадњи са Министарством правде и Аутономним женским центром, 24. и 25. марта у Ивањици.

Сврха обуке је пилотирање модела сарадње између Тужилаштва, Полиције и Центра за социјални рад а који се односи на рад групе за координацију и сарадњу, израду Правилника о сарадњи којим се одређују обавезе и сарадња државних органа и установа надлежних за примену овог закона, као и припрема запослених за професионално поступање у процени ризика непосредне опасности од насиља, изрицање хитних мера учиниоцу и подршка у изради индивидуалног плана заштите и подршке жртви.

Пилотирање ће се спровести на подручју три основна јавна тужилаштва у Србији, међу којима се налази и Чачак управо због раније успостављеног доброг модела сарадње између Tужилаштва, Полиције и Центра за социјални рад.