Мисија и Визија

Актуелности

Права и услуге

Нисте сигруни шта даље да радите?

Контактирајте нас и сазнајте потребне информације.

Позовите нас

Месец старих

У Центру за социјални рад града Чачка одржана је конференција за новинаре на којој су посебно указани проблеми и важност потреба особа „трећег доба“. Према закону, старији корисницу су све особе које имају више од 65 година, којима је продуктиван живот угрожен услед болести, инвалидитета, занемаривања или насиља у породици. Старији чине 22 одсто од укупног броја корисника Центра. Од тога 30 одсто припада категорији материјално угрожених, а у истом броју су заступљени и категорија особе са инвалидитетом. Према месту пребивалишта 57 одсто старијих корисника живи на градском, а 43 одсто на сеоском подручју, навела је директорка центра за социјални рад, Бранимирка Радосавчевић.

У Центру за социјални рад може се остварити право на новчану социјалну помоћ, на једнократну, ванредну и привремену новчану помоћ, новчану помоћ за набавку огрева, право на субвенцију трошкова за комуналне услуге, право на прехрамбене и хигијенске пакете, бесплатан оброк у народој кухињи, право опремања приликом смештаја у установу социјалне заштите и накнаду трошкова сахране. Руководилац Службе за одрасле и старе Стана Маринковић рекла је да квалитет живота старијих људи веома низак а да се центар за социјални рад у складу са овлашћењима које има труди да адекватно задовољи потребе старијих лица и омогући колико толику достојанствену старост. Стручни радник на пословима планирања и развоја Горан Јаворац истакао је да по последњем попису од 2011. године Србија има 1.250.316 старијих становника и да је једна од најстаријех демографских земаља на света, а само шест деценија раније била једна од најмлађих у Европи.