Мисија и Визија

Актуелности

Права и услуге

Нисте сигруни шта даље да радите?

Контактирајте нас и сазнајте потребне информације.

Позовите нас

Одлука и коначна листа корисника за доделу помоћи корисницима за решавање стамбених потреба рањивих друштвених група давањем у закуп стана у јавној својини

На основу члана 12 Правилника о условима и мерилима за избор корисника средстава намењених за решавање стамбених потреба социјално угрожених лица, кроз доделу помоћи при куповини индивидуалних стамбених јединица и додатне помоћи намењене за набавку и уградњу грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне стамбене јединице и пружање подршке кроз спровођење мера активне инклузије и поступку и начину рада Комисије за избор корисника (у даљем тексту: Правилник), број: 020-78/2021-II-4 од 25.10.2021. године и Правилником о изменама и допунама Правилника, број 020-78/2021-II-6 од 21.12.2022. године и Јавног позива за избор корисника средстава намењених за решавање стамбених потреба социјално угрожених лица, кроз доделу помоћи при куповини индивидуалних стамбених јединица и додатне помоћи намењене за набавку и уградњу грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне стамбене јединице и пружање подршке кроз спровођење мера активне инклузије у оквиру пројекта „Не остављајући никога иза себе — адекватно становање и активно укључивање осетљивих друштвених група у Чачку“, Комисија за избор корисника, образована решењем Градоначелника Града Чачка, број: 020-78/2021-II дана 31.08.2021. године, утврдила је одлуку и коначну листу које можете преузети кликом na жељени линк:

pdf Одлука за доделу помоћи корисницима средстава намењених за решавање стамбених потреба социјално угрожених лица, кроз доделу помоћи при куповини индивидуалних стамбених јединица и додатне помоћи намењене за набавку и уградњу грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне стамбене јединице
pdf Коначна листа корисника средстава намењених за решавање стамбених потреба социјално угрожених лица, кроз доделу помоћи при куповини индивидуалних стамбених јединица и додатне помоћи намењене за набавку и уградњу грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне стамбене јединице