Мисија и Визија

Актуелности

Права и услуге

Нисте сигруни шта даље да радите?

Контактирајте нас и сазнајте потребне информације.

Позовите нас

Огрев за зиму

Центар за социјални рад града Чачка сваке године као један од видова материјалне подршке признаје право на помоћи у натури- огрев за зиму.

Расподела новчаних средстава за набавку огрева за грејну сезону за 2022/2023 годину вршиће се за кориснике новчане социјалне помоћи и привремене новчане помоћи (право које финанансира град Чачак), а који не користе услугу даљинског грејања. Новчана средства ће се одобравати у износу од 20.000,00 динара по породици, а ово право по процени стручног тима оствариће 540 породица.

Поступак за остваривање права на огрев за зиму врши се по службеној дужности, односно увидом у службену евиденцију корисника.

Финансијским планом Центра за социјални рад града Чачка за 2022. годину, опредељена су новчана средства у износу од 10.800.000,00 динара за набавку огрева за предстојећу грејну сезону.

Исплата ће се вршити на наменске рачуне корисника код банке Поштанска штедионица.